Vejledninger til universiteter der implementerer Open Access

Den danske Open Access Indikator bestræber sig på at være transparent i forhold til processer, datagrundlag, kriterier etc. Denne side samler information, vigtige datoer, brugervejledninger og ofte stillede spørgsmål som vurderes relevant for de danske universiteter der implementerer Open Access.

Årshjul

Den årlige publicering af Open Access resultaterne i Danmark er resultatet af en proces der inkluderer testkørsler, høringsperioder hvor universiteterne involveres, tilpasninger etc. Et visuelt overblik over årshjulet er tilgængeligt online.

Brugen af anerkendte eksterne repositorier

Open Access Indikatoren måler Open Access fra både lokale og andre anerkendte Open Access repositorier. En autoritetsliste over anerkendte eksterne repositorier opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at stille forslag til nye repositorier til optagelse på autoritetslisten.

Den aktuelle autoritetsliste, kriterierne for optagelse, samt en guide til hvordan der linkes korrekt, forklares i denne vejledning.

Tidsskrifter med lange embargoperioder

Med henblik på at identificere hvilke tidsskrifter der har embargoer ud over de 12 måneder der er tilladt i den Nationale Open Access Strategi, opdateres en autoritetsliste årligt. Embargolister fra de største forlag indsamles og universiteterne har derudover mulighed for, i en høringsperiode, at foreslå yderligere tidsskrifter med embargoperioder der overskrider de tilladte 12 måneder. Artikler der publiceres i et af disse tidsskrifter, klassificeres som blokeret Open Access i Open Access Indikatoren.

Autoritetslisten over tidsskrifter med lange embargoperioder som indgik i den seneste officielle indikatorkørsel er tilgængelig til download på DATA siden.

FAQ

Hvad er genstandsfeltet for Open Access Indikatoren?

Genstandsfeltet er fagfællebedømte, videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN, som er registreret i forskningsdatabaser hos de deltagende institutioner i et givent indberetningsår. Læs mere i dokumentationen, som findes online på Indikatorens forside.

Hvordan er Open Access målt i Open Access Indikatoren?

Dette varierer en smule fra år til år men den generelle regel er, at Open Access til en given publikation er etableret, når den er publiceret i et Open Access tidsskrift (Gylden Open Access) og/eller når den kan downloades fra et åbent repositorie (Grøn Open Access) – enten i et lokalt repositorie hos en af de deltagende institutioner eller i et godkendt eksternt repositorie. Læs mere i dokumentationen, som findes online på Indikatorens forside.

Hvor får Open Access Indikatoren sine data fra?

Metadata om universiteternes publikationer indsamles fra de otte universiteters lokale forskningsdatabaser. Dertil indsamles autoritets- og hjælpedata fra en række kilder. Se yderligere detaljer i indikatorens Tekniske dokumentation.

Måles hybrid Open Access I Open Access Indikatoren?

Nej, Open Access Indikatoren måler ikke hybrid Open Access automatisk. Dog gælder det, at i det omfang den frikøbte artikel er gjort OA-tilgængelig fra universitetets egen forskningsdatabase eller andre anerkendte Open Access repositorier, vil den tælle med som realiseret Open Access.

Hvornår kan jeg se de nye Open Access resultater?

I henhold til årshjulet tilstræbes en årlig offentliggørelse af de nyeste Open Access resultater i april måned.

Hvordan kan jeg foreslå et eksternt repositorie til autoritetslisten?

Autoritetslisten opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at foreslå eksterne repositorier til optagelse. De foreslåede repositorier evalueres i henhold til seks kriterier og kan, hvis kriterierne opfyldes, optages på listen. Den aktuelle liste over anerkendte eksterne repositorier, samt en uddybelse af optagelseskriterierne er tilgængelig for download.

Er det muligt at se autoritetslisten over tidsskrifter med lange embargoperioder?

Ja, det aktuelle autoritetsliste over tidsskrifter med lange embargoperioder er tilgængelig online. Listen opdateres årligt med de nyeste embargolister fra 5 store forlag, og universiteterne kan derudover, i en høringsperiode, foreslå yderligere tidsskrifter med særligt lange embargoperioder.

Er det muligt at downloade Open Access Indikatorens datasæt fra dette og tidligere år?

Ja, de fulde datasæt fra alle år kan downloades fra Data siden.

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere