Aktuelle vejledninger til danske universiteter

Den danske Open Access Indikator bestræber sig på at være transparent i forhold til processer, datagrundlag, kriterier etc. Denne side samler information, vigtige datoer og brugervejledninger som vurderes relevant for de danske universiteter der implementerer Open Access.

Årshjul

Den årlige publicering af Open Access resultaterne i Danmark er resultatet af en proces der inkluderer testkørsler, høringsperioder hvor universiteterne involveres, tilpasninger etc. Et visuelt overblik over årshjulet er tilgængeligt online.

Brugen af anerkendte eksterne repositorier

Open Access Indikatoren måler Open Access fra både lokale og andre anerkendte Open Access repositorier. En autoritetsliste over anerkendte eksterne repositorier opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at stille forslag til nye repositorier til optagelse på autoritetslisten.

Den aktuelle autoritetsliste, kriterierne for optagelse, samt en guide til hvordan der linkes korrekt, forklares i denne vejledning.

Tidsskrifter med lange embargoperioder

Med henblik på at identificere hvilke tidsskrifter der har embargoer ud over de 12 måneder der er tilladt i den Nationale Open Access Strategi, opdateres en autoritetsliste årligt. Embargolister fra de største forlag indsamles og universiteterne har derudover mulighed for, i en høringsperiode, at foreslå yderligere tidsskrifter med embargoperioder der overskrider de tilladte 12 måneder. Artikler der publiceres i et af disse tidsskrifter, klassificeres som blokeret Open Access i Open Access Indikatoren.

Den aktuelle autoritetsliste over tidsskrifter med lange embargoperioder der benyttes til Open Access Indikatorens 2021 beregning er tilgængelig til download.

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere