Velkommen til den danske Open Access-Indikator

Indikatoren produceres og lanceres årligt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse som er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Indikatoren monitorerer implementeringen af den danske Open Access strategi 2018-2025 ved at indsamle og analysere publikationsdata fra de danske universiteter.

Hovedmenu:

  • OVERSIGT – Nationale strategiske mål og realiseringen af dem på nationalt niveau og universitetsniveau.
  • OA-TYPER – Typer af Open Access-realisering på nationalt og lokalt plan.
  • DATA – Data til download samt dokumentation på overbliks- og teknisk niveau.
  • VEJLEDNING – Information til støtte for de danske universiteters implementering af Open Access, så som vigtige datoer, vejledninger og ofte stillede spørgsmål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nedsat et Advisory Board til at vejlede og understøtte udviklingen af Open Access Indikatoren.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard, Specialkonsulent
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: +45 72 31 82 46
E-mail:

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere