Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål til den danske Open Access Indikator.

Hvad er genstandsfeltet for Open Access Indikatoren?

Genstandsfeltet er fagfællebedømte, videnskabelige artikler og konferencebidrag i tidsskrifter og proceedings med ISSN, som er registreret i forskningsdatabaser hos de deltagende institutioner i et givent indberetningsår. Læs mere i dokumentationen, som findes online på Indikatorens forside.

Hvordan er Open Access målt i Open Access Indikatoren?

Dette varierer en smule fra år til år men den generelle regel er, at Open Access til en given publikation er etableret, når den er publiceret i et Open Access tidsskrift (Gylden Open Access) og/eller når den kan downloades fra et åbent repositorie (Grøn Open Access) – enten i et lokalt repositorie hos en af de deltagende institutioner eller i et godkendt eksternt repositorie. Læs mere i dokumentationen, som findes online på Indikatorens forside.

Hvor får Open Access Indikatoren sine data fra?

Metadata om universiteternes publikationer indsamles fra de otte universiteters lokale forskningsdatabaser. Dertil indsamles autoritets- og hjælpedata fra en række kilder. Se yderligere detaljer i indikatorens Tekniske dokumentation.

Måles hybrid Open Access I Open Access Indikatoren?

Nej, Open Access Indikatoren måler ikke hybrid Open Access automatisk. Dog gælder det, at i det omfang den frikøbte artikel er gjort OA-tilgængelig fra universitetets egen forskningsdatabase eller andre anerkendte Open Access repositorier, vil den tælle med som realiseret Open Access.

Hvornår kan jeg se de nye Open Access resultater?

I henhold til årshjulet tilstræbes en årlig offentliggørelse af de nyeste Open Access resultater i april måned.

Hvordan kan jeg foreslå et eksternt repositorie til autoritetslisten?

Autoritetslisten opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at foreslå eksterne repositorier til optagelse. De foreslåede repositorier evalueres i henhold til seks kriterier og kan, hvis kriterierne opfyldes, optages på listen. Den aktuelle liste over anerkendte eksterne repositorier, samt en uddybelse af optagelseskriterierne er tilgængelig for download.

Er det muligt at se de tidligere autoritetslister over tidsskrifter med lange embargoperioder?

Ja, de tidligere autoritetslister over tidsskrifter med lange embargoperioder er tilgængelige online og kan downloades. Listerne er blevet opdateret årligt siden 2017.

Er det muligt at downloade Open Access Indikatorens datasæt fra dette og tidligere år?

Ja, de fulde datasæt fra alle år kan downloades fra Data siden.

Dækker ”Blokeret” Open Access over de samme kriterier som ”Uklart” Open Access potentiale?

Ja, i forbindelse med revideringen af Danmarks Nationale Strategi for Open Access i 2018 ændrede kategorien ”Uklart” Open Access potentiale navn til ”Blokeret” Open Access. Kriterierne dækker over:

  • tidsskrifter der ikke er registreret i Sherpa/RoMEO
  • tidsskrifter som formelt set ikke tillader Open Access i Sherpa/RoMEO, ift. OA Indikatorens kriterier
  • tidsskrifter med embargoperioder over 12 måneder

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere