Aktuelle vejledninger til danske universiteter

Den danske Open Access Indikator bestræber sig på at være transparent i forhold til processer, datagrundlag, kriterier etc. Denne side samler information, vigtige datoer og brugervejledninger som vurderes relevant for de danske universiteter der implementerer Open Access.

Årshjul

Den årlige publicering af Open Access resultaterne i Danmark er resultatet af en proces der inkluderer testkørsler, høringsperioder hvor universiteterne involveres, tilpasninger etc. Et visuelt overblik over årshjulet er tilgængeligt online.

Brugen af anerkendte eksterne repositorier

Open Access Indikatoren måler Open Access fra både lokale og andre anerkendte Open Access repositorier. En autoritetsliste over anerkendte eksterne repositorier opdateres årligt på baggrund af input fra de danske universiteter. Universiteterne har mulighed for, i en høringsperiode, at stille forslag til nye repositorier til optagelse på autoritetslisten.

Den aktuelle autoritetsliste, kriterierne for optagelse, samt en guide til hvordan der linkes korrekt, forklares i denne vejledning.

Tidsskrifter med lange embargoperioder

Siden 2017 vedligeholdes en liste over tidsskrifter med embargoperioder udover de måneder der er tilladt i den Nationale Open Access strategi. Artikler der publiceres i et af tidsskrifterne klassificeres som blokeret Open Access i Open Access Indikatoren. Listen opdateresårligt baseret på input fra universiteterne.

De tidligere lister over tidsskrifter med embargoer over 12 måneder kan downloades under fanen Data

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen. Læs mere